" साहित्य –पर्यावरण आणि पर्यटनाची अनोखी सांगड म्हणजे आम्रपाली "

आम्रपाली ग्रामसहवास

मु. जालगाव,दाभोळ मार्ग,जालगाव ग्रामपंचायत कार्यालय चे समोर, परांजपे संग्राहलयाचे मागे ता. दापोली जि. रत्नागिरी 415712


निवेदिता प्रतिष्ठान

प्रशांत परांजपे,अध्यक्ष निवेदिता प्रतिष्ठान.मु.जालगाव,दाभोळ मार्ग ग्रामपंचायत जालगाव कार्यालया समोर ,ता. दापोली ,जि. रत्नागिरी ,महाराष्ट्र .
दूरध्वनी क्रमांक - 02358283214